наданням правової та інформаційної допомоги населенню щодо захисту прав
дітей;
 готує документи про невідкладне відібрання дитини у батьків або осіб, які їх
замінюють, у разі підтвердження факту загрози її життю та здоров’ю;
 профілактичними заходами для зменшення рівня правопорушень серед дітей;
 забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту,
соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток;
 виявленням дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах;
 вживає заходів щодо надання статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених;
батьківського піклування та їх влаштуванням.
 контролем за здійсненням профілактичних та виховних заходів в навчальних
закладах, а також дотриманням трудового законодавства щодо неповнолітніх;
 здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей, які опинились у
складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування.
 обстежує житлово-побутові умови;
 представляє в судах інтереси дітей;
 здійснює контроль за утриманням та забезпеченням інтересів дітей, що
виховуються в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях опікунів,
піклувальників, патронатних сім’ях.
У яких випадках слід звертатись до служби у справах дітей?
 визначення статусу дитини;
 визначення форми влаштування дитини-сироти чи дитини, позбавленої
батьківського піклування;
 представництво та захисту інтересів дитини в суді;

 доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки та
піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дитини у
батьків без позбавлення батьківських прав;
 вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені
дитини;
 вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;
 вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення
способів такої участі;
 підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі
України;
 доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;
 доцільності встановлення, припинення опіки, піклування;
 стану утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних
сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них
обов’язків;
 стану збереження майна, право власності на яке або право користування яким
мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами,
піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми
правами.

Фото без опису