- надання та скасування статусу дитини - сироти та дитини позбавленої
батьківського піклування;
- встановлення та припинення опіки та піклування над дітьми сиротами та
дітьми, позбавлених батьківського піклування;
- призначення опікуна, піклувальника над дітьми сиротами та дітьми,
позбавлення батьківського піклування, та звільнення від повноважень
опікунів, піклувальники;
- встановлення та припинення опіки над житлом та майном дитини -
сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
- влаштування дітей - сиріт  та дітей, позбавлених батьківського
піклування до державних дитячих закладів;
- надання письмової згоди або заперечення на відчуження нерухомого
майна ( у тому числі житла) та іншого майна, право власного на яке або
право користування яким мають діти;
- відібрання дітей у батьків, або осіб, що їх замінюють, якщо їх життю або
здоров‘ю загрожує небезпека.
- реєстрація в органах РАЦСу або іншому уповноваженому органі
народження підкинутої, знайденої дитини або покинутої в пологовому
будинку, іншому закладі охорони здоров‘я;
- затвердження висновку Служби у справах дітей про підтвердження
місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;
- надання та скасування статусу дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів;

- розв‘язування спору, що виник між батьками, щодо визначення імені
прізвища, по батькові дитини;
- розв‘язання спору, що виник між батьками, щодо визначення місця
проживання дитини, участі у вихованні дитини;
- влаштування та вибуття дитини з сім‘ї патронатного вихователя.

Фото без опису