Проєкт

 

Фото без опису

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Великоберезького сільського голови Берегівського району

Закарпатської області

               

 ____  ________ 2021 року            Великі Береги                  № ______

      

    •  

Про затвердження розміру  фактичних

витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитами на інформацію,

та порядку  відшкодування цих витрат

 

 

        З метою організації виконання статті 21 Закону України  «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

1. Затвердити:

1.1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію  у Великоберезькій сільській  раді (ОТГ) згідно з додатком 1.

1.2. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію згідно з додатком 2.

2. Оператору комп’ютерного набору Калі В-Е.Б. Великоберезької сільської ради (ОТГ) забезпечити опублікування даного розпорядження на офіційному ВЕБ-сайті Великоберезької сільської ради (ОТГ).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  першого заступника сільського голови Лайоша  Шютев.

 

 

 

 

 

                      Сільський голова                               Іван УРСТА

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Додаток  1

                                                                                          до розпорядження              

                                                                                          сільського голови

                                                                                          від ___________№

 

Порядок

про відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк

документів, що надаються  за запитом на інформацію

 

І. Загальні положення

 

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються апаратом Великоберезької сільської  ради (ОТГ) за запитом на інформацію, розпорядником або володільцем якої є Великоберезької сільської  ради (ОТГ).

2. Порядок розроблено з метою реалізації положень етапу 21 Закону України від 13.01.11 p. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

- у разі надання фізичній особі інформації про неї;

- якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

- щодо інформації, що становить суспільний інтерес. Належність інформації до такої, що становить суспільний інтерес, визначається згідно з чинним законодавством України.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання та друк копій документів, що надаються апаратом Великоберезької сільської  ради (ОТГ) за запитом на інформацію, здійснюється у разі необхідності виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів (починаючи з одинадцятої сторінки) відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Великоберезька сільська  рада (ОТГ), відповідно до додатку 2 до цього Порядку.

II. Забезпечення стягнення плати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

1.Відповідальний за надання відповіді на запит на інформацію, у разі здійснення копіювання або друку документів обсягом більш як 10 сторінок подає Заявку на виписку рахунка для відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Заявка), до відділу фінансів, соціально-економічного розвитку, бухгалтерського обліку та звітності Великоберезької сільської  ради (ОТГ) (далі – відділ фінансів).

2. На підставі отриманої Заявки відділ фінансів селищної ради протягом одного робочого дня виписує Рахунок на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), та передає його до відповідального, що готує відповідь на запит на інформацію для подальшого направлення запитувачу в установлений законом строк.

3. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

4. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на рахунок Великоберезької сільської  ради (ОТГ) відділ фінансів сільської ради передає відповідальному за надання відповіді на запит на інформацію, копію виписки з рахунку, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою відділу фінансів (із зазначенням її прізвища, імені, по батькові та дати).

5. Копії запитуваних документів надаються запитувачу протягом п'яти робочих днів з дати надходження оплати на рахунок Великоберезької сільської  ради (ОТГ).

6. Запитувані документи не надаються у разі ненадходження від запитувача оплати за послуги протягом 20 робочих днів з моменту направлення йому Рахунка. Такий Рахунок анулюється відповідальною особою (із зазначенням її прізвища, імені, по батькові та дати) і передається відповідальному за підготовку інформації на цей запит.

7. Відповідальний за підготовку відповіді на запит протягом трьох робочих днів з моменту одержання анульованого Рахунка відділ фінансів надсилає запитувачу відмову в задоволенні запиту на інформацію. У листі обов'язково зазначається підстава для відмови у задоволенні запиту на інформацію: «Запитувач, який подав запит на інформацію, не оплатив передбачені статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов'язані з копіюванням, скануванням або друком (п. З ч. 1 ст. 22 зазначеного Закону)».

    1. Кошти, одержані як відшкодування фактичних витрат на копіювання, сканування або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, залишаються у розпорядженні головного бухгалтера сільської ради – Великоберезької сільської  ради (ОТГ) як відшкодування фактичних витрат шляхом відновлення касових видатків.

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                   Маріанна Калі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Додаток 2

                                                                     до розпорядження

                                                                    сільського  голови

                                                                                        від ___________№

 

 

 

Граничні норми витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є

Великоберезька сільська рада (ОТГ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуга, що надається

Ромір плати

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 Не більше ніж 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату A3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

Не більше ніж 0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

Від 0,3  до 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування.

Не більше ніж 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

 

Примітка.       Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за         

                        виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату 

                        копіювання, сканування або друку документів.

 

 

Секретар сільської ради                                   Маріанна Калі