?  Земельна ділянка за адресою с.Великі Береги вул.Ракоці Ференца ІІ 82/А
кадастровий номер 2120480800:10:002:0436 цільове призначення для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,1176
Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: Великоберезька сільська
рада с. Великі Береги вул.ІІ Ракоці Ференца,78
Документи, які необхідно подати на конкурс:
1.    заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт експертно
грошової оцінки майна;
2.    копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);
3.   згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця);
4.   копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому
ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
5.   копія(ї) ліцензії(й);
6.   копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку майна;
7.   Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити
пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у
календарних днях).
8. Конкурсну документацію слід подати до  Великоберезької сільської ради до
19 вересня 2022 року (включно) за адресою: 90242 с. Великі Береги вул.ІІ Ракоці
Ференца,78
Конкурс буде проведено 20 вересня 2022 року, о 10.00 годині (к.ч), у
приміщенні сільської ради за адресою: с. Великі Береги вул.ІІ Ракоці Ференца,78 (зал
засідань).

https://docs.google.com/document/d/1WEC9wFQohvLI6HbrexJW5NWpGvsz1zKc/edit?usp=sharing&ouid=113707512761764361031&rtpof=true&sd=true