https://www.youtube.com/watch?si=-gVCoOCssFN2wbWv&fbclid=IwAR1vJWDW-gXsbH3HgjXv83ZkSnEX-GgfqCGSJC99LGi894iFxddl55zbl7Y&v=4rlGF7eHhWc&feature=youtu.be

 

Повідомлення про початок розроблення Комплексного плану просторового
розвитку території Великоберезької територіальної громади
На виконання вимог чинного законодавства прийнято рішення «Про
розроблення Комплексного плану просторового розвитку території
Великоберезької територіальної громади» №899 від 20 грудня 2023 р. З повним
текстом рішення можна ознайомитись за посиланням.
Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади
є одночасно містобудівною документацією на місцевому рівні та
документацією із землеустрою, що визначає планувальну організацію,
функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування
єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі,
інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою,
цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і
техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього
природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження
культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених
пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність
освоєння території.
Склад, зміст та порядок розроблення Комплексного плану визначається
Порядком розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження
містобудівної документації (затверджено Постановою КМУ від 1.09.2021 р. №
926).
На виконання вимог чинного законодавства розпочинається прийом
пропозицій фізичних та юридичних осіб до розроблення Комплексного плану.
Пропозиції приймаються до 31.07.2023 р.
Пропозиції можна надавати:
– електронною поштою на адресу: silradavelykyberegy@gmail.com ;
– офіційними листами на адресу: с. Великі Береги, вул. Ракоці Ф. ІІ №78.
Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші
юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі
зазначають своє найменування та місцезнаходження, фізичні особи – прізвище
та ініціали.
Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.